1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R17
  5. Sửa lại câu hướng dẫn tại màn hình Nộp báo cáo cho KBNN khi chưa lập báo cáo

Sửa lại câu hướng dẫn tại màn hình Nộp báo cáo cho KBNN khi chưa lập báo cáo

1. Mục đích

Sửa lại câu hướng dẫn tại màn hình Nộp báo cáo cho KBNN để rõ ràng hơn cho đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, khi chưa lập báo cáo gửi KBNN thì phần mềm đang để câu hướng dẫn là “Báo cáo đã được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt” gây hiểu nhầm là báo cáo đã được phê duyệt trên phần mềm.

– Kể từ phiên bản R17, khi chưa lập báo cáo gửi KBNN thì sẽ hiển thị thông báo là “Báo cáo tài chính tổng hợp Năm <năm quyết toán> đã sẵn sàng để nộp Kho bạc nhà nước.

Anh/chị nhấn Nộp báo cáo cho kho bạc để nộp báo cáo cho KBNN.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 08/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận