1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R17
 5. Xét duyệt và tổng hợp các nội dung chi tiết Thuyết minh quyết toán (Đặc thù Bộ TTTT)

Xét duyệt và tổng hợp các nội dung chi tiết Thuyết minh quyết toán (Đặc thù Bộ TTTT)

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên tự thêm nhiệm vụ khi xét duyệt Thuyết minh quyết toán của cấp dưới.

2. Chi tiết thay đổi

 • Khi xét duyệt, thẩm định Thuyết minh quyết toán cho cấp dưới:

 • Để thêm nội dung thuyết minh quyết toán thì anh/chị kích đúp chuột vào các nội dung sau:

1.1 Số dự kinh phí năm trước chuyển sang

1.2. Kinh phí giảm trong năm: Đã nộp NSNN, Còn phải nộp NSNN, Dự toán bị hủy

1.3 Số dư kinh phí chuyển sang năm sau

 • Nhấn Thêm nội dung.

 • Nhập Tên nội dung, Số quyết định, chọn Nhóm dự toán, Nguồn, Tính chất nguồn, Khoản.
 • Nhập Số tiền.
 • Nhấn Thêm dòng để thêm nhiệm vụ khác và khai báo tương tự.
 • Nhấn Lưu.

 • Phần mềm sẽ hiển thị nhiệm vụ mới thêm như sau.
 • Để thêm nhiệm vụ cho các nội dung xét duyệt ở phần 1.2, 1.3 anh/chị thực hiện tương tự.
 • Nhấn Lưu nháp để lưu tạm kết quả hoặc nhấn Đã xong để xác nhận hoàn thành xét duyệt thuyết minh quyết toán.

Cập nhật 08/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận