1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R17
 5. Khi xét duyệt thẩm định tình hình thu phí, lệ phí, chuyên viên muốn bổ sung thêm phí, lệ phí mà cấp dưới đang nộp thiếu để quyết toán

Khi xét duyệt thẩm định tình hình thu phí, lệ phí, chuyên viên muốn bổ sung thêm phí, lệ phí mà cấp dưới đang nộp thiếu để quyết toán

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên xét duyệt được thêm phí, lệ phí mà cấp dưới đang báo cáo thiếu để quyết toán.

2. Chi tiết thay đổi

XEM PHIM GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

 • Khi anh/chị xét duyệt, thẩm định Số liệu quyết toán thu phí, lệ phí cho đơn vị:

 • Để thêm mới nội dung phí, lệ phí mà cấp dưới chưa báo cáo thì nhấn Thêm nội dung.

 • Nhập Tên nội dung.
 • Chọn Loại thu: Phí, Lệ phí.
 • Nhập số xét duyệt thẩm định ở các cột số Dự toán, Thực hiện; bao gồm: Tổng số thu, Số phải nộp NSNN, Số được khấu trừ hoặc để lại.
 • Nhấn Lưu.

 • Sau khi nhập số xét duyệt, thẩm định cho phí, lệ phí mới thêm thì phần mềm hiển thị ngay dưới các khoản phí, lệ phí cấp dưới gửi lên.
 • Nhấn Lưu nháp để lưu tạm hoặc nhấn Đã xong để xác nhận hoàn thành xét duyệt, thẩm định.

 • Sau khi xét duyệt, thẩm định hết cho các nội dung quyết toán, tài chính thì cấp trên có thể gửi trả báo cáo cho cấp dưới, yêu cầu cấp dưới sửa và nộp lại báo cáo hoặc có thể xác nhận hoàn thành xét duyệt luôn mà không cần cấp dưới nộp lại báo cáo.
Cập nhật 07/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận