1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Đơn vị cấp dưới
  4. Đăng nhập vào MISA Mimosa online (mimosapp.misa.vn)

Đăng nhập vào MISA Mimosa online (mimosapp.misa.vn)

Giúp đơn vị cấp dưới đăng nhập vào phần mềm, các tình huống đăng nhập sau khi cấp tài nguyên sử dụng phần mềm trên MISA Mimosa online (mimosaapp.misa.vn)

Trường hợp 1: Chưa có tài khoản MISA ID

Trường hợp 2: Đã có tài khoản MISA ID nhưng chưa kích hoạt

Trường hợp 3: Đã có tài khoản MISA ID và đã kích hoạt

Một số câu hỏi thường gặp về tài khoản MISA ID:

  1. Quên mật khẩu MISA ID thì làm như thế nào?
  2. Quên tài khoản MISA ID thì làm như thế nào?
  3. Đơn vị có CBNV đang quản lý tài khoản MISA nghỉ việc/điều chuyển công tác thì làm như thế nào?
Cập nhật 13/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận