1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Đơn vị cấp dưới
  4. Đăng nhập
  5. Đơn vị có CBNV đang quản lý tài khoản MISA nghỉ việc/điều chuyển công tác thì làm như thế nào?

Đơn vị có CBNV đang quản lý tài khoản MISA nghỉ việc/điều chuyển công tác thì làm như thế nào?

Trường hợp đơn vị có CBNV đang quản lý tài khoản MISA nghỉ việc/điều chuyển công tác thì có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Gửi yêu cầu cấp lại tài khoản cho đơn vị cấp trên. Sau khi cấp trên cấp tài khoản cho đơn vị cấp dưới thì cấp dưới đăng nhập vào PM để sử dụng.

Cách 2: Gửi yêu cầu về cho MISA để được hỗ trợ.

Cập nhật 13/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận