1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Đơn vị cấp dưới
  4. Đăng nhập
  5. Kích hoạt tài khoản khi đã có tài khoản MISA ID

Kích hoạt tài khoản khi đã có tài khoản MISA ID

Sau khi MISA cấp tài nguyên cho khách hàng, các khách hàng có Email/Số điện thoại đã đăng ký tài khoản MISA nhưng chưa được kích hoạt thì thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Kích hoạt tài khoản ngay trên phần mềm

1. Đơn vị đăng nhập vào phần mềm.

2. Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu đã dùng để đăng ký tài khoản MISA ID.

3. Nhấn Đăng nhập.

4. Nhập Mã xác thực được gửi về email của đơn vị.

5. Nhấn Đăng nhập.

Cách 2: Vào email MISA gửi để kích hoạt tài khoản

1. Khách hàng nhận được email MISA gửi như sau:

2. Nhấn vào đường dẫn Link kích hoạt tài khoản để chuyển sang trang MISA ID kích hoạt tài khoản.

3. Phần mềm hiển thị thông báo tài khoản được kích hoạt và tự chuyển hướng về trang đăng nhập MISA ID.

4. Nhập Email và Mật khẩu đã đăng ký MISA ID trước đó.

5. Nhấn Đăng nhập.

6. Mở phần mềm (mimosaapp.misa.vn)và đăng nhập bằng tài khoản MISA ID vừa được kích hoạt.

Cập nhật 11/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận