1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Đơn vị cấp dưới
 4. Nộp báo cáo cho cấp trên (MISA Mimosa online)

Nộp báo cáo cho cấp trên (MISA Mimosa online)

Giúp đơn vị cấp dưới nhập khẩu báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính, báo cáo khác trên phần mềm MISA Mimosa (online): https://mimosaapp.misa.vn và nộp cho đơn vị cấp trên ngay cả khi không sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET.

Các bước thực hiện:

I. HƯỚNG DẪN NHẬP KHẨU BCTC, BCQT, BÁO CÁO KHÁC

1. Đăng nhập vào phần mềm MISA Mimosa (online): https://mimosaapp.misa.vn/nopbaocao

2. Chọn menu Nộp báo cáo.

3. Chọn Báo cáo đầy đủ.

Lưu ý: Với các đơn vị cấp dưới áp dụng chế độ kế toán đơn giản như Ban quân sự, Công an… và không sử dụng phần mềm Mimosa.NET cần nộp báo cáo B05/BCTC (Mẫu đơn giản) thì chọn Báo cáo đơn giản.

– Bước 1: Chọn mẫu báo cáo

1. Tích chọn báo cáo cần nhập khẩu.

Lưu ý: Anh/chị tích chọn vào Mẫu nhập khẩu nhanh B01/BCTC, B02/BCTC, B03b/BCTC và B01/BSTT hoặc Mẫu nhập khẩu nhanh B01/BCQT, F01-01/BCQT và F01-02/BCQT để nhập khẩu nhanh bộ BCTC, BCQT trong 1 lần.

2. Nhấn Tiếp tục.

3. Chọn Chương sử dụng của đơn vị.

4. Nhấn vào link tại đây để tải file Excel mẫu của phần mềm về máy tính.

5. Mở file mẫu vừa tải về và nhập dữ liệu cho các báo cáo.

6. Với mẫu nhập khẩu nhanh cho nhiều báo cáo, anh/chị chọn từng sheet để khai báo số liệu cho từng báo cáo.

Lưu ý quan trọng khi nhập dữ liệu cho bộ Báo cáo tài chính:

 • Anh/chị nhập số liệu vào các ô màu trắng, không phải nhập vào các ô màu xanh vì đã có công thức tính toán.
 • Tiếp tục chọn các báo cáo khác để nhập dữ liệu.

Ví dụ Mẫu B01/BCTC:

Lưu ý quan trọng khi nhập dữ liệu cho bộ Báo cáo quyết toán:

 • Anh/chị chọn Chương, Nguồn, Khoản, Mã CTMT, DA (nếu có).
 • Nhập số liệu vào các ô màu trắng, không phải nhập vào các ô màu xanh vì đã có công thức tính toán.
 • Nếu báo cáo có nhiều Chương, Nguồn, Khoản, Mã CTMT, DA… thì anh/chị sao chép các chỉ tiêu từ dòng số 15 đến dòng số 116 nối tiếp xuống phía dưới dữ liệu đã nhập.

Ví dụ:

 • Mẫu B01/BCQT có Chương 622, Nguồn 13, Khoản 072, không chi tiết theo CTMT, DA:

 • Mẫu B01/BCQT có Chương 622, Nguồn 12, Khoản 072, CTMT, DA 00024:

Anh/chị tiếp tục khai báo tương tự cho các báo cáo khác: F01-01/BCQT, F01-02/BCQT Phần I, Phần II.

– Bước 2: Chọn dữ liệu báo cáo

1. Trên phần mềm, kéo thả tệp hoặc chọn đường dẫn lưu tệp báo cáo.

2. Chọn đến file Excel đã khai báo đầy đủ dữ liệu.

3. Phần mềm hiển thị nhập khẩu thành công (màu xanh).

4. Nếu file nhập khẩu không hợp lệ phần mềm sẽ hiển thị thông báo (màu đỏ) cho anh/chị biết.

=> Giải pháp:

 • Nhấn vào “tại đây” trên câu thông báo màu đỏ để tải về file Excel kiểm tra nguyên nhân lỗi.
 • Mở file lỗi lên và các chỉ tiêu lỗi sẽ được hiển thị màu đỏ.
 • Anh/chị kiểm tra, sửa lại file nhập khẩu và nhập khẩu lại vào phần mềm.

– Bước 3: Kết quả nhập khẩu

1. Chương trình hiển thị kết quả nhập khẩu.

2. Nhấn Đóng để kết thúc quá trình nhập khẩu.

3. Phần mềm hiển thị các báo cáo vừa nhập khẩu tại tab Danh sách báo cáo.

II. IN BÁO CÁO

1. Tại tab Danh sách báo cáo, kích đúp chuột vào báo cáo cần in.

2. Tùy từng báo cáo để chọn tham số cho phù hợp.

3. Phần mềm in báo cáo như sau:

III. ĐÍNH KÈM FILE LÊN PHẦN MỀM

– Cách 1: Đính kèm file có dung lượng <2MB

1. Tại tab Danh sách báo cáo, nhấn Đính kèm file.

2. Chọn file cần đính kèm.

– Cách 2: Đính kèm file có dung lượng lớn >2MB

Với những file có dung lượng lớn >2MB thì đơn vị cần đính kèm file lên Google Drive trước sau đó thực hiện các bước như phim hướng dẫn dưới đây:

IV. XUẤT KHẨU BÁO CÁO RA FILE EXCEL

Trường hợp anh/chị muốn xuất khẩu báo cáo ra file Excel để phục vụ lưu trữ dữ liệu hoặc sửa nhanh trên file và nhập khẩu lại thì thực hiện như sau:

1. Nhấn Xuất khẩu.

2. Tích chọn báo cáo cần xuất khẩu.

3. Nhấn Xuất khẩu.

4. Phần mềm tải về báo cáo ra file Excel và lưu trữ ở thư mục Dowload trên máy tính.

V. NỘP BÁO CÁO LÊN CẤP TRÊN

Anh/chị có thể nộp bộ BCTC (B01/BCTC, B02/BCTC, B03b/BCTC, B04/BCTC) hoặc bộ BCQT (B01/BCQT, F01-01/BCQT, F01-02/BCQT) và các báo cáo khác cho đơn vị cấp trên.

1. Tích chọn bộ BCQT, BCQT hay báo cáo khác hoặc tích chọn tất cả các báo cáo cần nộp cấp trên.

2. Nhấn Nộp báo cáo.

3. Nhấn Xem kết quả khi hệ thống hiển thị thông báo như sau:

4. Nếu file nhập khẩu chỉ có lỗi là BCTC chưa có dữ liệu năm trước thì anh/chị vẫn nộp được báo cáo lên cấp trên.

5. Nếu các chỉ tiêu báo cáo đều đã phù hợp thì chương trình sẽ hiển thị màn hình nhập liệu thông tin người đại diện như sau:

 • Cấp dưới thực hiện nhập thông tin Đại diện đơn vị dự toán được xét duyệt thẩm định, có thể chọn vào biểu tượng thùng rác để xóa người đại diện hoặc nhấn Thêm người đại diện để nhập thêm (nếu muốn).
 • Nhấn Đồng ý để nộp báo cáo lên cấp trên.

Trạng thái sau khi nộp báo cáo thành công là “Đã nộp báo cáo” để anh/chị biết.

VI. TRƯỜNG HỢP KHÔNG NỘP ĐƯỢC BÁO CÁO LÊN CẤP TRÊN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

– Trường hợp 1: Chỉ tiêu báo cáo không hợp lệ nên không nộp được cho cấp trên

Nhấn Xem kết quả để xem chi tiết các chỉ tiêu báo cáo không hợp lệ.

=> Giải pháp:

 • Có thể nhấn Xuất khẩu để tải về file Excel các chỉ tiêu không phù hợp hoặc căn cứ vào các chỉ tiêu báo cáo không phù hợp phần mềm chỉ ra để sửa lại file báo cáo nhập khẩu.
 • Sau khi sửa xong, nhập khẩu lại vào phần mềm.

– Trường hợp 2: Nhập khẩu không đầy đủ bộ báo cáo tài chính hoặc báo cáo quyết toán

Nếu chưa nhập khẩu đầy đủ báo cáo tài chính hoặc báo cáo quyết toán mà nộp báo cáo cho cấp trên thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

=> Giải pháp: 

 • Nhập khẩu bổ sung báo cáo còn thiếu và nộp lại cho cấp trên.

VII. XEM THÔNG BÁO TỪ CẤP TRÊN

1. Chọn tab Thông báo từ cấp trên để xem thông báo về việc ra Biên bản, thông báo xét duyệt; Kết quả xét duyệt thẩm định; Thông báo nộp báo cáo… của cấp trên.

2. Anh/chị có thể in các phụ lục thông báo xét duyệt thẩm định hay xem chi tiết kết quả xét duyệt/thẩm định từ cấp trên.

Cập nhật 05/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận