1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R4
  5. Kiểm tra giấy phép sử dụng của khách hàng

Kiểm tra giấy phép sử dụng của khách hàng

1. Mục đích

Giúp kiểm tra giấy phép sử dụng của khách hàng còn hạn hay không và hướng xử lý trên phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, phần mềm sẽ kiểm tra giấy phép sử dụng của khách hàng để xem còn hạn hay không.

Trường hợp 1: Khách hàng có GPSD sắp hết hạn (thời gian sử dụng còn lại từ 90 ngày đến 1 ngày)

  • Khách hàng đăng nhập thành công và phần mềm sẽ hiển thị thông báo:

  • Nếu khách hàng tắt thông báo thì phần mềm sẽ hiển thị lại thông báo sau 7 ngày.
  • Khách hàng gia hạn phần mềm để tiếp tục sử dụng.

Trường hợp 2: Khách hàng có GPSD đã hết hạn

  • Khách hàng đăng nhập vào phần mềm sẽ hiển thị thông báo như sau.

  • Khách hàng gia hạn phần mềm để tiếp tục sử dụng.
Cập nhật 22/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận