1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R4
  5. Đơn vị cấp trên in mẫu biểu số 02 Tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công (Bộ TTTT)

Đơn vị cấp trên in mẫu biểu số 02 Tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công (Bộ TTTT)

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên in được mẫu biểu 02: Tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, sau khi cấp trên xét duyệt, thẩm định số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập thì có thể in được mẫu biểu 02: Tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công.

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo khác\Mẫu biểu 02: Tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công.

  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 22/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận