1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R4
  5. Đơn vị cấp trên nhập số liệu năm trước của báo cáo tổng hợp trên phần mềm

Đơn vị cấp trên nhập số liệu năm trước của báo cáo tổng hợp trên phần mềm

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên nhập được số liệu năm trước bằng tay của báo cáo tổng hợp trên phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, phần mềm đã cho phép nhập khẩu từ dữ liệu đã nhập từ TKT (chức năng Nhập khẩu TKT). Tuy nhiên có 1 số đơn vị cấp 2 không bắt buộc phải nộp báo cáo cho Kho bạc nhà nước qua cổng thông tin kế toán TKT nên không có file dữ liệu để nhập khẩu.

– Kể từ phiên bản R4, phần mềm cho phép đơn vị cấp trên có thể nhập tay được số đầu năm của báo cáo tài chính tổng hợp trong trường hợp không có file nhập khẩu từ TKT.

  • Lần lượt cho từng báo cáo để nhập Số đầu năm. Ví dụ B01/BCTC-TH.
  • Nhập Số đầu năm cho từng chỉ tiêu con => Phần mềm tự tính Chỉ tiêu cha.

  • Sau khi nhập xong số đầu năm cho các báo cáo, nhấn Đã xong.

Ngoài ra, với các đơn vị năm trước có nộp báo cáo trên TKT thì có thể nhập khẩu file .xml đã xuất từ TKT để nhập khẩu vào phần mềm. Xem phim hướng dẫn chi tiết tại đây (xem từ 2’09s).

Cập nhật 22/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận