1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R4
  5. Đơn vị cấp trên xét duyệt số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập của các đơn vị cấp dưới

Đơn vị cấp trên xét duyệt số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập của các đơn vị cấp dưới

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên xét duyệt được số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công của các đơn vị cấp dưới.

Theo quy định tại Thông tư 137, đơn vị cấp trên cần thực hiện đối chiếu, kiểm tra số liệu trên cơ sở báo cáo tài chính năm của đơn vị cấp dưới.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, đơn vị cấp trên xét duyệt thẩm định:

  • Vào menu Xét duyệt, thẩm định, chọn Số liệu thu đơn vị sự nghiệp công lập.

  • Nhập lại Số xét duyệt nếu khác với Số báo cáo mà đơn vị cấp dưới gửi lên. 
  • Nhấn Lưu.

Cập nhật 22/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận