1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R4
  5. Đơn vị cấp trên muốn in nhanh được nhiều báo cáo mà không cần phải in từng báo cáo

Đơn vị cấp trên muốn in nhanh được nhiều báo cáo mà không cần phải in từng báo cáo

1. Mục đích

Giúp kế toán in nhanh báo cáo để tiết kiệm thời gian, thao tác trên phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, khi in báo cáo, người dùng phải chọn đến từng báo cáo, lựa chọn các tham số và xem báo cáo, sau đó mới in được báo cáo nên mất khá nhiều thao tác khi muốn in lại báo cáo với tham số khác.

– Kể từ phiên bản R4, khi in báo cáo cho phép người dùng chọn lại tham số ngay trên màn hình xem báo cáo mà không cần phải quay lại tab Danh sách báo cáo để chọn.

  • Trên màn hình Xem báo cáo, nhấn Làm mới.
  • Chọn lại tham số báo cáo để in.

Cập nhật 22/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận