1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R4
  5. Đơn vị dự toán cấp 2 nhận được thông báo yêu cầu nộp báo cáo từ đơn vị dự toán cấp 1

Đơn vị dự toán cấp 2 nhận được thông báo yêu cầu nộp báo cáo từ đơn vị dự toán cấp 1

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp 2 nhận được thông báo yêu cầu nộp báo cáo từ đơn vị cấp 1.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, đơn vị cấp 2 chưa nhận được thông báo yêu cầu nộp báo cáo từ đơn vị cấp 1.

– Kể từ phiên bản R4, đơn vị cấp 2 nhận được thông báo từ đơn vị cấp 1 trong những trường hợp sau:

  • Thông báo yêu cầu nộp báo cáo.

Nhấn vào biểu tượng thông báo trên thanh công cụ.

  • Thông báo yêu cầu nộp lại báo cáo khi cấp trên gửi trả báo cáo.

Cập nhật 22/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận