1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Đơn vị cấp trên
 4. Đơn vị chủ quản tổng hợp báo cáo

Đơn vị chủ quản tổng hợp báo cáo

Chương trình tự động tổng hợp báo cáo của các đơn vị trực thuộc trên MISA Lekima, đơn vị chủ quản không cần phải tự thực hiện tổng hợp báo cáo.

Các bước thực hiện:

1. Chọn menu Tổng hợp.

 • Trường hợp chưa có đơn vị cấp dưới nào nộp báo cáo, anh/chị nhấn Xét duyệt/thẩm định để gửi yêu cầu nộp báo cáo cho cấp dưới.

 • Trường hợp chưa có đơn vị cấp dưới nào được hoàn thành xét duyệt thẩm định, anh/chị nhấn Tiếp tục xét duyệt/thẩm định để thực hiện xét duyệt thẩm định cho các đơn vị cấp dưới.

 • Trường hợp có ít nhất 1 đơn vị cấp dưới đã được hoàn thành xét duyệt thẩm định, cấp trên có thể xem trước số liệu tổng hợp của các đơn vị đã hoàn thành bằng cách nhấn Tổng hợp báo cáo. Hoặc nhấn Tiếp tục xét duyệt/thẩm định để thực hiện xét duyệt thẩm định nốt cho các đơn vị chưa hoàn thành.

 • Trường hợp đã hoàn thành xét duyệt thẩm định cho tất cả các đơn vị cấp dưới, cấp trên nhấn Tổng hợp để tổng hợp các đơn vị đã hoàn thành.

2. Trong thời gian chờ phần mềm thực hiện tổng hợp, anh/chị có thể chuyển sang các phân hệ khác để làm việc.

3. Chương trình hiển thị kết quả tổng hợp và kiểm tra báo cáo như sau. Nhấn vào biểu tượng Xem để xem báo cáo tổng hợp.

 • Khai báo các tham số báo cáo. 
 • Nhấn Đồng ý để xem/in báo cáo.

4. Trường hợp có các chỉ tiêu báo cáo không hợp lệ, anh/chị nhấn Xem chi tiết để xem cụ thể.

5. Nhấn Xét/duyệt thẩm định lại để xét duyệt/thẩm định lại cho các đơn vị có chỉ tiêu báo cáo chưa hợp lệ => chương trình chuyển sang màn hình Xét duyệt/thẩm định.

 • Chọn đơn vị cần xét duyệt/thẩm định lại.
 • Nhấn Xét duyệt/thẩm định lại, chương trình chuyển về màn hình xét duyệt thẩm định của đơn vị đã chọn, sau đó anh chị thực hiện xét duyệt thẩm định lại theo hướng dẫn tại đây.

6. Nếu muốn hủy kết quả tổng hợp thì nhấn Hủy tổng hợp. Khi đó báo cáo tổng hợp sẽ bị xóa để đơn vị lập lại. 

Lưu ý: Trường hợp đã tạo báo cáo để nộp lên cấp trên mà nhấn Hủy tổng hợp thì chương trình sẽ xóa báo cáo đã lập ở phần Nộp báo cáo và xóa số liệu ở phần Tổng hợp. Sau khi tổng hợp xong, anh/chị thực hiện lập lại báo cáo để nộp lên cấp trên.

7. Sau khi tổng hợp báo cáo xong, đơn vị cấp trên có thể nhập được số đầu năm (số cuối năm năm trước) vào phần mềm bằng 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Nhập khẩu từ TKT

Cách 2: Nhập tay số đầu năm

Cập nhật 14/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận