ĐVCQ tổng hợp báo cáo

Chương trình tự động tổng hợp báo cáo của các đơn vị trực thuộc trên MISA Lekima, đơn vị chủ quản không cần phải tự thực hiện tổng hợp báo cáo.

Xem phim hướng dẫn:

Các bước thực hiện:

1. Chọn menu Tổng hợp, nhấn Tổng hợp báo cáo.

 • Nếu chưa xét duyệt/thẩm định xong cho tất cả các đơn vị thì sẽ hiển thị thông báo.
  • Nhấn Tiếp tục xét duyệt/thẩm định để chuyển sang màn hình Xét duyệt/thẩm định để xét duyệt/thẩm định cho các đơn vị còn lại.
  • Nhấn Xem báo cáo tổng hợp tạm để xem báo cáo mà phần mềm tự động tổng hợp dựa trên số đơn vị đã được xét duyệt/thẩm định xong.

 • Còn nếu đã xét duyệt, thẩm định xong thì nhấn Tổng hợp báo cáo.

2. Chương trình sẽ tự động tổng hợp và kiểm tra báo cáo tổng hợp.

3. Nhấn Xem chi tiết để xem chi tiết các chỉ tiêu không hợp lệ.

4. Nhấn Xét/duyệt thẩm định lại để xét duyệt/thẩm định lại cho các đơn vị có chỉ tiêu báo cáo chưa hợp lệ => chương trình chuyển sang màn hình Xét duyệt/thẩm định.

 • Chọn đơn vị cần xét duyệt/thẩm định lại.
 • Nhấn Xét duyệt/thẩm định lại.

 • Nhấn để xác nhận xét duyệt/thẩm định lại. Đồng thời chương trình sẽ hủy lập biên bản, thông báo, tổng hợp báo cáo.

 • Nhấn vào nội dung xét duyệt/thẩm định có chỉ tiêu không hợp lệ (mũi tên màu vàng).

 • Nhập Số đối chiếu, kiểm tra => Chương trình tự động tính Chênh lệch.
 • Nhập Góp ý cho cấp dưới (nếu muốn).

 • Nhấn Hoàn thành để xác nhận hoàn thành và gửi cho đơn vị cấp dưới.
 • Nhấn Xác nhận hoàn thành.

3. Lập lại biên bản/thông báo cho đơn vị xét duyệt/thẩm định lại theo hướng dẫn tại đây.

4. Thực hiện tổng hợp lại báo cáo bằng cách vào menu Tổng hợp.

5. Nhấn biểu tượng Xem để xem báo cáo tổng hợp.

6. Khai báo các tham số báo cáo.

5. Nhấn Đồng ý để xem/in báo cáo.

6. Trường hợp muốn hủy kết quả tổng hợp thì nhấn Hủy kết quả tổng hợp. Khi đó báo cáo tổng hợp sẽ bị xóa để đơn vị lập lại. 

Sau khi tổng hợp báo cáo xong, đơn vị cấp trên có thể nhập được số đầu năm (số cuối năm năm trước) vào phần mềm bằng 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Nhập khẩu từ TKT

Cách 2: Nhập tay số đầu năm

 

Cập nhật 09/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận