Cách 1: Nhập khẩu từ TKT

Cho phép lấy số liệu cột Số cuối năm hoặc cột Năm nay trên BCTC năm trước đã nộp vào hệ thống TKT lên cột Số đầu năm hoặc cột Năm trước trên BCTC năm nay trên phần mềm MISA Lekima.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tải bộ báo cáo tài chính năm trước (.xml) trên TKT về máy tính

1. Kế toán viên đăng nhập vào trang https://bctcnn.vst.mof.gov.vn

2. Vào menu Quản lý báo cáo, nhấn chuột vào kỳ báo cáo năm trước (ví dụ năm 2018) được KBNN nhận thành công báo cáo.

3. Nhấn vào biểu tượng tải về để tải tệp tin báo cáo có đuôi .xml về máy tính.

Bước 2: Tổng hợp báo cáo

1. Vào menu Tổng hợp.

2. Nhấn Tổng hợp báo cáo.

Bước 3: Nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT

1. Nhấn Thêm\Nhập số liệu đầu năm.

2. Nhấn Nhập khẩu từ TKT.

3. Kéo thả tệp báo cáo cần nộp kèm hoặc chọn đường dẫn tới tệp báo cáo. Nhấn Open.

4. Nhấn Đồng ý.

5. Chương trình tự động lấy dữ liệu từ file nhập khẩu TKT cho từng báo cáo tương ứng:

Ví dụ Báo cáo B01/BCTC-TH:

Ví dụ Báo cáo B02/BCTC-TH:

Đơn vị chọn các báo cáo khác để xem số năm trước.

Cập nhật 22/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận