1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Đơn vị cấp trên
  4. Đơn vị cấp trên tổng hợp công khai quyết toán của cấp dưới

Đơn vị cấp trên tổng hợp công khai quyết toán của cấp dưới

Giúp đơn vị cấp trên tổng hợp công khai quyết toán toàn đơn vị trên phần mềm MISA Lekima.

Các bước thực hiện:

1. Chọn menu Công khai quyết toán.

2. Chọn Công khai của cấp dưới.

3. Chọn tab Tổng hợp công khai quyết toán.

  • Các đơn vị cấp dưới chưa nộp, chưa kiểm tra hoặc đã bị gửi trả lại báo cáo hiển thị tại phần 1. Chưa công khai ngân sách.
  • Các đơn vị đã được xác nhận hoàn thành kiểm tra báo cáo hiển thị tại phần 2. Đã thực hiện công khai ngân sách.

4. Nhập các nguyên nhân tại sao chưa công khai hoặc đã công khai nhưng chưa đúng quy định. Nhấn Lưu nội dung.

5. Nhấn Cập nhật dữ liệu để phần mềm tự động cập nhật các dữ liệu được thay đổi tại tab Kiểm tra công khai quyết toán.

6. Để in báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công khai quyết toán, nhấn In.

7. Chọn biểu tượng In.

Cập nhật 26/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận