1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Đơn vị cấp trên
  4. Đơn vị cấp trên kiểm tra công khai quyết toán của cấp dưới

Đơn vị cấp trên kiểm tra công khai quyết toán của cấp dưới

Giúp đơn vị cấp trên kiểm tra công khai quyết toán cho các đơn vị trực thuộc trên phần mềm MISA Lekima.

Các bước thực hiện:

I. Gửi yêu cầu nộp báo cáo công khai quyết toán cho cấp dưới

Đơn vị cấp trên có thể gửi thông báo đôn đốc, nhắc nhở cấp dưới nộp báo cáo đúng thời hạn như sau:

1. Chọn menu Công khai quyết toán.

2. Chọn Công khai của cấp dưới.

  • Các đơn vị cấp dưới chưa nộp báo cáo công khai quyết toán sẽ hiển thị ở tab Chưa nộp báo cáo.
  • Các đơn vị cấp dưới chưa được kiểm tra báo cáo công khai quyết toán sẽ hiển thị ở tab Chưa kiểm tra.
  • Các đơn vị cấp dưới đã được gửi trả lại báo cáo công khai quyết toán sẽ hiển thị ở tab Gửi trả.
  • Các đơn vị cấp dưới đã được xét duyệt hoàn thành báo cáo công khai quyết toán sẽ hiển thị ở tab Đã hoàn thành.

3. Chọn tab Chưa nộp báo cáo.

4. Tích chọn các đơn vị cần gửi yêu cầu nộp báo cáo.

5. Nhấn Yêu cầu nộp.

6. Nhập Thời hạn nộp báo cáo, Nội dung yêu cầu.

7. Đính kèm các tài liệu báo cáo mẫu, văn bản, quyết định có định dạng .xlxs, .pdf, .docx có dung lượng <= 2MB vào phần mềm để gửi cho cấp dưới.

8. Nhấn Đồng ý để gửi thông báo xuống cho đơn vị cấp dưới.

II. Kiểm tra báo cáo công khai quyết toán của cấp dưới

– Xem báo cáo công khai quyết toán của cấp dưới

1. Chọn menu Công khai quyết toán.

2. Chọn Công khai của cấp dưới.

3. Chọn tab Chưa kiểm tra.

4. Kích đúp chuột vào đơn vị cần kiểm tra.

4. Chọn biểu tượng xem để xem/in báo cáo công khai.

5. Chọn Chương.

6. Nhấn Đồng ý.

7. Chọn biểu tượng In.

– Kiểm tra báo cáo công khai quyết toán của cấp dưới

Tại màn hình Kiểm tra công khai quyết toán, anh/chị kiểm tra Số liệu công khai quyết toán, Hình thức công khai, Thời gian công khai.

Trường hợp 1: Cấp trên xác nhận hoàn thành báo cáo cho cấp dưới

Trường hợp đơn vị cấp trên kiểm tra báo cáo công khai cho đơn vị cấp dưới và thấy các chỉ tiêu đã hoàn toàn đúng và phù hợp thì có thể xác nhận hoàn thành báo cáo.

1. Nhấn Hoàn thành/Gửi trả.

2. Chọn Hoàn thành.

3. Trong trường hợp đơn vị cấp trên cần kiểm tra lại báo cáo của đơn vị cấp dưới, tại tab Đã hoàn thành, chọn Kiểm tra lại.

4. Nhấn Đồng ý.

=> báo cáo của đơn vị cấp dưới sẽ chuyển sang trạng thái Chưa kiểm tra.

Trường hợp 2: Cấp trên gửi trả lại báo cáo cho cấp dưới

Trường hợp đơn vị cấp trên kiểm tra báo cáo công khai cho đơn vị cấp dưới và thấy chỉ tiêu chưa phù hợp thì có thể gửi trả báo cáo để cấp dưới sửa và nộp lại.

1. Nhấn Sửa.

2. Tích chọn Sai (nếu thấy có chỉ tiêu chưa phù hợp).

3. Nhấn Lưu.

4. Chọn Hoàn thành/Gửi trả.

5. Nhập Thời hạn nộp lại.

6. Chọn Gửi trả.

=> Báo cáo sẽ được gửi trả lại cho cấp dưới. Cấp dưới chỉnh sửa báo cáo và nộp lại cho cấp trên.

Cập nhật 26/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận