Quản lý vai trò

Cho phép thiết lập các vai trò của người dùng trong hệthống, đồng thời phân quyền cho vai trò đó.

Các bước thực hiện:

1. Vào Thiết lập\Quản lý vai trò.

2. Phần mềm mặc định 2 vai trò Quản trị hệ thốngCán bộ chuyên quản. Anh/chị chỉ có thể xem mà không được phép sửa lại.

3. Để thêm 1 vai trò mới, nhấn Thêm vai trò.

  • Nhập Mã vai trò, Tên vai trò.
  • Tích chọn các nghiệp vụ mà vai trò được sử dụng.
  • Nhấn Lưu.

4. Đối với vai trò đơn vị tự thêm mới và chưa được gán cho người dùng nào thì có thể nhấn Xóa để xóa vai trò.

Cập nhật 30/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan