1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Đơn vị cấp trên
  4. Đơn vị cấp trên tổng hợp công khai quyết toán toàn ngành

Đơn vị cấp trên tổng hợp công khai quyết toán toàn ngành

Giúp đơn vị cấp trên lập công khai quyết toán trên phần mềm MISA Lekima: https://lekimaapp.misa.vn/

Xem phim hướng dẫn sử dụng:

Các bước thực hiện:

A. LẬP BÁO CÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN

1.  Đăng nhập vào phần mềm MISA Lekima: https://lekimaapp.misa.vn/

2. Chọn menu Công khai quyết toán.

3. Chọn Công khai toàn ngành.

4. Chọn Lập báo cáo công khai.

5. Phần mềm tự động hiển thị báo cáo công khai quyết toán đã tổng hợp từ đơn vị cấp dưới.

B. IN BÁO CÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN

1. Anh/chị nhấn vào biểu tượng con mắt để xem báo cáo công khai quyết toán của tất cả các Chương.

2. Nhấn vào mũi tên. Chọn Tổng hợp để xem báo cáo công khai của tất cả các chương.

3. Nhấn Đồng ý.

4. Phần mềm hiển thị báo cáo tổng hợp. Chọn biểu tượng để tải về báo cáo.

5. Để in báo cáo, nhấn vào biểu tượng máy in.

C. CÁC CHỨC NĂNG KHÁC TRÊN MÀN HÌNH CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN

I. Xem báo cáo công khai quyết toán theo từng Chương

Anh/chị nhấn vào biểu tượng con mắt để xem báo cáo công khai quyết toán theo từng Chương.

II. Sửa báo cáo công khai quyết toán theo từng Chương

Lưu ý: chỉ sửa được báo cáo khi chưa Nộp báo cáo.

Anh/chị nhấn vào biểu tượng bút để sửa báo cáo công khai quyết toán theo từng Chương.

III. Xóa báo cáo công khai quyết toán theo từng Chương

Lưu ý: chỉ xóa được báo cáo khi chưa Nộp báo cáo.

Anh/chị nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa báo cáo công khai quyết toán theo từng Chương.

IV. Cập nhật nội dung cho báo cáo công khai quyết toán

Lưu ý: chỉ cập nhật được khi chưa Nộp báo cáo.

1. Anh/chị nhấn vào biểu tượng cây bút để cập nhật nội dung cho báo cáo công khai quyết toán.

2. Tại thanh Cập nhật nội dung, nhập Quyết định công khai và Hình thức công khai.

3. Nhấn vào biểu tượng lịch để chọn Thời gian công khai.

4. Nhấn Lưu.

V. Cập nhật số liệu cho báo cáo công khai quyết toán

Lưu ý: chỉ cập nhật được khi chưa Nộp báo cáo.

1. Chọn Cập nhật số liệu.

2. Để cập nhật số liệu, chọn Đồng ý.

3. Để hủy bỏ cập nhật, chọn Không.

Cập nhật 21/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận