1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Đơn vị cấp dưới
  4. Cấp dưới đăng ký tài khoản nộp báo cáo cho cấp trên

Cấp dưới đăng ký tài khoản nộp báo cáo cho cấp trên

Giúp đơn vị cấp dưới tự đăng ký tài khoản nộp báo cáo trên MISA Mimosa online.

XEM PHIM HƯỚNG DẪN:

 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

BƯỚC 1: CẤP DƯỚI TỰ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN MISA MIMOSA ONLINE

Đơn vị cấp dưới có thể tự đăng ký tài khoản để nộp báo cáo cho cấp trên như sau:

– Cách 1: Đăng ký tài khoản cho nhiều người dùng cùng một lúc

1. Truy cập vào phần mềm MISA Mimosa online chọn phần Đăng ký.

2. Nhấn Đăng ký nhiều tài khoản.

3. Nhập Mã QHNS đơn vị cấp trên => chương trình tự động hiển thị Tên đơn vị cấp trên.

4. Nhấn Tiếp theo.

5. Nhấn vào tại đây để tải file mẫu về máy tính.

6. Mở file vừa tải về và khai báo đầy đủ các thông tin. Lưu ý: Thông tin Email và Số điện thoại phải là Email/Số điện thoại cá nhân, không được dùng Email và Số điện thoại cơ quan.

7. Tải file vừa khai báo thông tin vào phần mềm.

8. Nhấn Đăng ký tài khoản.

9. Phần mềm thông báo Đăng ký tài khoản thành công và đang được cấp trên phê duyệt.

10. Nhấn Đăng ký thêm tài khoản để đăng ký cho tài khoản khác.

– Cách 2: Đăng ký tài khoản cho 1 người dùng

1. Truy cập vào phần mềm MISA Mimosa online chọn phần Đăng ký.

2. Nhập các thông tin Đăng ký tài khoản (các thông tin có dấu * bắt buộc phải khai báo).

  • Nhập Mã QHNS đơn vị cấp trên => chương trình tự động hiển thị Tên đơn vị cấp trên.
  • Nhập Mã QHNS đơn vị cấp dưới, Tên đơn vị cấp dưới, Địa chỉ đơn vị cấp dưới.
  • Nhập các thông tin còn lại.
  • Lưu ý: Thông tin Thư điện tử (email) và Số điện thoại phải là Email/Số điện thoại cá nhân, không được dùng Email và Số điện thoại cơ quan.

3. Nhấn Đăng ký tài khoản. 4. Phần mềm thông báo Đăng ký tài khoản thành công và đang được cấp trên phê duyệt.

5. Nhấn Đăng ký thêm tài khoản để đăng ký cho tài khoản khác. Lưu ý: Sau khi cấp trên phê duyệt tài khoản thì đơn vị đăng nhập để sử dụng phần mềm. Anh/chị thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

BƯỚC 2: CẤP TRÊN PHÊ DUYỆT TÀI KHOẢN CHO ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI

Sau khi cấp dưới tự đăng ký tài khoản, cấp trên sẽ phê duyệt tài khoản cấp dưới để cấp dưới có thể sử dụng phần mềm MISA Mimosa online.

1. Đăng nhập vào MISA Lekima. Chọn biểu tượng Thiết lậpQuản lý đơn vị trực thuộc.

2. Nhấn vào biểu tượng Xem để xem chi tiết.

3. Để phê duyệt tài khoản, cấp trên tích chọn vào 1 hoặc nhiều tài khoản có trạng thái Chờ phê duyệt (tài khoản có chấm tròn màu vàng). Nhấn Phê duyệt.

4. Để từ chối phê duyệt tài khoản, cấp trên tích chọn vào 1 hoặc nhiều tài khoản có trạng thái Chờ phê duyệt (tài khoản có chấm tròn màu vàng). Nhấn Từ chối.

=> Sau khi nhấn Từ chối, tài khoản đó sẽ bị mất khỏi danh sách.

5. Để xóa tài khoản, cấp trên tích chọn vào 1 hoặc nhiều tài khoản có trạng thái Đã phê duyệt (tài khoản có chấm tròn màu xanh). Nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa.

BƯỚC 3: CẤP DƯỚI ĐĂNG NHẬP VÀ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN 

Sau khi cấp trên phê duyệt tài khoản, cấp dưới có thể sử dụng tài khoản đó để đăng nhập vào MISA Mimosa online (https://mimosaapp.misa.vn/nopbaocao) để nộp báo cáo cho cấp trên.

Khi đăng nhập sẽ xảy ra 1 số trường hợp như sau:

– Trường hợp 1: Nếu Email/Số điện thoại đã có tài khoản MISA

Nếu Email/Số điện thoại đã có tài khoản MISA: tức là có Email/Số điện thoại đã đăng ký tài khoản MISA và đã sử dụng để đăng nhập thành công vào phần mềm của MISA như: MISA QLTS, MISA QLCB, MISA Mimosa.NET 2020…

=> Anh/chị nhập Tên đăng nhập (Email/Số điện thoại) và Mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm như bình thường.

– Trường hợp 2: Nếu Email/Số điện thoại đã có tài khoản MISA nhưng chưa được kích hoạt

Nếu Email/Số điện thoại đã có tài khoản MISA nhưng chưa được kích hoạt: tức là có Email/Số điện thoại đã đăng ký tài khoản MISA và chưa được kích hoạt và sử dụng để đăng nhập vào bất kỳ phần mềm của MISA như: MISA QLTS, MISA QLCB, MISA Mimosa.NET 2020… 

=> Anh/chị có thể kích hoạt ngay trên phần mềm hoặc kích hoạt theo hướng dẫn mà MISA gửi trong Email.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

– Trường hợp 3: Nếu Email/Số điện thoại chưa được đăng ký tài khoản MISA

Trường hợp Email/Số điện thoại chưa có tài khoản MISA tức là tài khoản của đơn vị chưa được đăng ký tài khoản MISA, chưa sử dụng để đăng nhập vào bất kỳ ứng dụng nào của MISA.

=> Anh/chị có thể kích hoạt ngay trên phần mềm hoặc kích hoạt theo hướng dẫn mà MISA gửi trong Email.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 11/07/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận