1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R17
 5. Đơn vị cấp trên tổng hợp được số liệu tài chính của các đơn vị cấp dưới không sử dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Đơn vị cấp trên tổng hợp được số liệu tài chính của các đơn vị cấp dưới không sử dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên tổng hợp được số liệu tài chính của các đơn vị cấp dưới không sử dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, phần mềm đã đáp ứng nộp riêng BCQT mà không cần nộp đồng thời với bộ BCTC. Tuy nhiên, chưa đáp ứng tổng hợp được chỉ tiêu tài sản, thặng dư của các đơn vị sử dụng chế độ kế toán khác.

– Kể từ phiên bản R17, đơn vị cấp trên có thể tổng hợp được số liệu tài chính của các đơn vị sử dụng chế độ kế toán khác (chỉ tiêu tài sản thuần, thặng dư).

Cụ thể như sau:

XEM PHIM GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

 • Chọn menu Nộp báo cáo.
 • Chọn Số liệu đơn vị CĐKT khác (CĐKT: Chế độ kế toán).

 • Nhập Tên đơn vị kế toán cơ sở, CĐKT áp dụng.
 • Nhập số Tài sản thuần, Thặng dư/thâm hụt trong năm tương ứng với từng đơn vị.
 • Nhấn Lưu.

 • Sau khi nhập xong số liệu đơn vị CĐKT khác, phần mềm sẽ cập nhật vào các báo cáo tài chính tổng hợp như sau:
  • B01/BCTC-TH: Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp: chỉ tiêu 46, 75.

  • B02/BCTC-TH: Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp: chỉ tiêu 45

  • B04/BCTC-TH: Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp

Mục I.3:

Mục III.15:

Mục VI.3.2:

Cập nhật 07/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận