1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R17
  5. Báo cáo tổng hợp đặc thù KTNN

Báo cáo tổng hợp đặc thù KTNN

1. Mục đích

Giúp đơn vị in được các báo cáo tổng hợp đặc thù Kiểm toán nhà nước.

2. Chi tiết thay đổi

  • Tại menu Thiết lập\Thiết lập chung: mặc định tích chọn Xét duyệt Dự toán giao đầu năm và giao trong năm chi tiết theo Loại, Khoản cho KTNN để phục vụ lên các chỉ tiêu trên Phụ lục 01.

  • Tại menu Danh mục\Nguồn kinh phí: Bổ sung danh mục nguồn kinh phí theo đặc thù KTNN.

  • Tại menu Báo cáo: Bổ sung thêm nhóm báo cáo “Báo cáo đặc thù KTNN” ở dưới cùng (chỉ hiển thị đối với đơn vị KTNN và các đơn vị trực thuộc).

  • Để in báo cáo, anh/chị kích đúp chuột vào báo cáo.

Ví dụ in báo cáo Mẫu B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động (Kiểm toán nhà nước).

  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý để in báo cáo.

Cập nhật 08/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận