1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R17
  5. Cập nhật cách trình bày chỉ tiêu số 71 trên biểu B01/BSTT Tổng hợp của đơn vị cấp trên để nộp cho KBNN phù hợp với chuẩn thông tin khi nộp báo cáo

Cập nhật cách trình bày chỉ tiêu số 71 trên biểu B01/BSTT Tổng hợp của đơn vị cấp trên để nộp cho KBNN phù hợp với chuẩn thông tin khi nộp báo cáo

1. Mục đích

Phần mềm cập nhật cách trình bày chỉ tiêu số 71 trên báo cáo B01/BSTT Tổng hợp của đơn vị cấp trên để nộp KBNN phù hợp với chuẩn thông tin khi nộp báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, chỉ tiêu 71 trên B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (Tổng hợp) đang hiển thị số ÂM cho nên không phù hợp với yêu cầu của Kho bạc.

– Kể từ phiên bản R17, chỉ tiêu 71 trên B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (Tổng hợp) đang hiển thị số DƯƠNG để đúng với yêu cầu của Kho bạc.

Cụ thể như sau:

  • Chọn menu Báo cáo\Báo cáo tài chính tổng hợp.

  • Chọn in báo cáo S02/BTH: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính => Phần mềm cập nhật lại chỉ tiêu 324: hiển thị số âm.

  • Chọn in báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính: MS 71 = – MS 324 (BC S02/BTH) = – MS 24 (B03/BCTC TH) (hiển thị số dương đúng với yêu cầu của Kho bạc).

Cập nhật 15/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận