1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R17
  5. Chỉnh sửa lại các báo cáo để vừa 1 trang in, phục vụ xuất ra excel không phân trang để dễ dàng chỉnh sửa ngoài excel

Chỉnh sửa lại các báo cáo để vừa 1 trang in, phục vụ xuất ra excel không phân trang để dễ dàng chỉnh sửa ngoài excel

1. Mục đích

Phần mềm chỉnh sửa lại các báo cáo để vừa 1 trang in, phục vụ xuất ra excel không phân trang để dễ dàng sửa ngoài excel.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, có 1 số báo cáo trên phần mềm có số lượng cột lớn dẫn đến khi in báo cáo bị tràn trang và báo cáo bị tách ra thành nhiều phần khó theo dõi. Đồng thời khi xuất báo cáo cũng bị phân thành các trang khác nhau.

– Kể từ phiên bản R17, để phục vụ nhu cầu chỉnh sửa theo dõi số liệu báo cáo trên file excel, người dùng thể xuất báo cáo theo dạng không cần phân trang (như khi in) để báo cáo không bị tách thành các phần riêng khó theo dõi.

Cụ thể như sau:

XEM PHIM GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

Ví dụ in báo cáo Mẫu B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.

  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý để in báo cáo.

  • Nhấn Xuất khẩu, chọn xuất khẩu ra file Excel.

Cập nhật 07/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận