ĐVCQ nộp báo cáo

Chức năng này giúp cho đơn vị nộp báo cáo trực tuyến cho cấp trên hoặc cho KBNN ngay trên MISA Lekima.

Nộp lên cấp trên

Xem phim hướng dẫn:

Các bước thực hiện:

Lưu ý: Cần thực hiện tổng hợp báo cáo trước khi nộp báo cáo lên cấp trên.

1. Chọn menu Nộp báo cáo\Nộp lên cấp trên.

2. Nếu chưa tổng hợp báo cáo, nhấn Tổng hợp báo cáo để thực hiện tổng hợp trước khi nộp báo cáo lên cấp trên.

3. Nếu đã hoàn thành tổng hợp, nhấn Nộp báo cáo để chương trình tự động nộp báo cáo cho cấp trên.

3. Nhấn Tiếp tục.

4. Kéo thả báo cáo cần nộp kèm hoặc chọn đường dẫn tới tệp báo cáo (nếu muốn đính kèm báo cáo cùng bộ báo cáo tổng hợp để nộp cho cấp trên).

5. Chương trình sẽ hiển thị trạng thái là Đã nộp cấp trên.

6. Nhấn vào biểu tượng xem để xem báo cáo.

Nộp cho kho bạc nhà nước

Xem phim hướng dẫn:

– Theo quy định của Thông tư 133/2018/TT-BTC thì các đơn vị dự toán không có đơn vị dự toán cấp 1 sẽ phải gửi báo cáo tài chính (mẫu TT 107/2017/TT-BTC) cho Kho bạc quản lý trực tiếp để phục vụ nhu cầu tổng hợp BCTC nhà nước.

– Báo cáo tài chính xuất ra sẽ nộp qua trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT: http://bctcnn.vst.mof.gov.vn từ ngày 10/06/2019.

Bước 1: Xuất khẩu báo cáo nộp KBNN

1. Vào menu Nộp báo cáo, chọn tab Nộp cho Kho bạc nhà nước.

2. Nhấn Nộp báo cáo cho kho bạc.

3. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn ChươngTổng hợp hoặc từng Chương cụ thể. Ví dụ: Chương 622: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
  • Nhập Mã đơn vị.

Lưu ý: Phải nhập Mã đơn vị chính xác để xuất báo cáo và nộp cho KBNN tại cổng thông tin điện tử hệ thống TKT. Nếu nhập mã đơn vị không đúng thì khi nộp cho KBNN sẽ hiển thị cảnh báo Mã đơn vị không đúng.

  • Nhập các thông tin: Tên đơn vịNgày lập báo cáoNgày kýNgười lậpNgười kýNgười kiểm soát.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Nhấn Đồng ý.

4. Chương trình xuất khẩu báo cáo ra file xml để đơn vị nộp vào hệ thống TKT KBNN.

Bước 2: Nộp báo cáo cho KBNN

Xem phim hướng dẫn nộp báo cáo cho KBNN:

Các bước nộp báo cáo cho KBNN như sau:

1. Đăng nhập vào trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT: http://bctcnn.vst.mof.gov.vn.

2. Chọn Thêm mới trên màn hình Quản lý báo cáo rồi khai báo các thông tin có dấu ( * ).

  • Chọn kỳ báo cáo.
  • Nhấn Browse để chọn Tệp tin báo cáo hoặc Tệp tin đính kèm (nếu có).
  • Nhập Mã xác nhận.
  • Nhấn Gửi phê duyệt để gửi KBNN phê duyệt.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT tại đây.

Cập nhật 13/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận