1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R18
  5. Cơ quan tài chính có thể nhập khẩu số liệu từ báo cáo thu, chi (B2-02, B3-03) trên TABMIS vào phần mềm tự động mà không phải xử lý dữ liệu ra excel

Cơ quan tài chính có thể nhập khẩu số liệu từ báo cáo thu, chi (B2-02, B3-03) trên TABMIS vào phần mềm tự động mà không phải xử lý dữ liệu ra excel

1. Mục đích

Giúp Sở Tài chính, Phòng tài chính nhập khẩu số liệu báo cáo thu, chi (B2-02, B3-03) trên TABMIS vào phần mềm để tiết kiệm thời gian và công sức nhập số liệu quyết toán.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18, cơ quan tài chính phải xuất dữ liệu từ TABMIS, sau đó nhập vào file Excel mẫu và nhập khẩu vào phần mềm.

– Kể từ phiên bản R18, cơ quan tài chính có thể nhập khẩu trực tiếp số liệu từ file thu, chi theo MLNS xuất ra từ TABMIS vào phần mềm.

Xem hướng dẫn nhập khẩu số quyết thu toàn địa bàn tại đây

Xem hướng dẫn nhập khẩu số quyết chi toàn địa bàn tại đây

Xem hướng dẫn nhập khẩu số quyết toán thu cho đơn vị ngân sách cấp dưới tại đây

Xem hướng dẫn nhập khẩu số quyết toán chi cho đơn vị ngân sách cấp dưới tại đây

Xem hướng dẫn nhập khẩu số quyết toán chi cho đơn vị dự toán tại đây

XEM PHIM GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG:

 

Cập nhật 07/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận