1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Sở Tài chính
  4. Số liệu quyết toán
  5. STC nhập số liệu quyết toán thu từ TABMIS cho đơn vị ngân sách cấp dưới

STC nhập số liệu quyết toán thu từ TABMIS cho đơn vị ngân sách cấp dưới

Giúp Sở Tài chính nhập dữ liệu quyết toán thu chi tiết theo đơn vị để kiểm tra số quyết toán và ra thông báo xét duyệt quyết toán cho các đơn vị ngân sách cấp dưới như Phòng Tài chính.

Cách 1: Nhập khẩu trực tiếp từ báo cáo B2-02 xuất ra từ Tabmis vào phần mềm

– Bước 1: Xuất khẩu Mẫu số B2-02 chi tiết theo MLNS từ Tabmis

Trước khi nhập số liệu quyết toán thu vào phần mềm MISA Lekima, đơn vị vào TABMIS, xuất file báo cáo “Tabmis XML Publisher Report AR B2-02: Báo cáo thu ngân sách nhà nước theo MLNS”

Xem hướng dẫn xuất báo cáo tại phim hướng dẫn:

– Bước 2: Add file báo cáo định dạng .rtf thành file .zip

Khi xuất file báo cáo Mẫu số: B2-02/BC-NS/TABMIS chi tiết theo Mục lục ngân sách ra có đuôi file là .rtf, anh/chị cần add file báo cáo thành file .zip để nhập khẩu vào phần mềm.

LƯU Ý: CHỈ ADD BÁO CÁO THÀNH FILE .ZIP THÌ MỚI NHẬP KHẨU ĐƯỢC

1. Nhấn chuột phải vào báo cáo có định dạng file .rtf.

2. Chọn 7-Zip.

3. Chọn Add to “…”.zip.

– Bước 3: Cập nhật Mã địa bàn cho Phòng Tài chính

Để nhập khẩu trực tiếp báo cáo B2-02/BC-NS/TABMIS được xuất ra từ Tabmis thì Sở Tài chính sẽ khai báo Mã địa bàn cho các đơn vị là Phòng Tài chính.

Sở Tài chính có thể tra cứu Mã địa bàn theo hướng dẫn tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg, tra cứu mã địa bàn theo đường dẫn tại đây.

Các bước khai báo Mã địa bàn như sau:

1. Chọn menu Thiết lập\Quản lý đơn vị trực thuộc.

2. Nhấn Cập nhật mã địa bàn.

3. Nhập Mã địa bàn cho Phòng tài chính. Nếu không nhớ mã địa bàn có thể tra cứu theo đường dẫn tại đây.

4. Nhấn Lưu.

– Bước 4: Nhập khẩu dữ liệu từ Tabmis vào phần mềm

Căn cứ vào file báo cáo xuất ra từ TABMIS để nhập khẩu vào phần mềm như sau:

1. Chọn menu Số liệu quyết toán\Ngân sách cấp dưới.

2. Nhấn Nhập số liệu Tabmis tại phần Số liệu quyết toán thu.

3. Kéo thả tệp vào PM hoặc nhấn vào khung “Kéo thả tệp vào đây hoặc bấm vào đây” để chọn đến file zip đã xuất khẩu từ Tabmis.

4. Chọn file .zip để nhập vào phần mềm.

5. Nếu file hợp lệ, phần mềm thông báo Tải lên thành công. Nhấn Nhập dữ liệu.

6. Nhấn Đóng để hoàn tất quá trình nhập khẩu.

Cách 2: Nhập khẩu theo file excel mẫu của phần mềm

Nếu đơn vị không có file dữ liệu từ Tabmis mà theo dõi bằng file excel trên máy tính thì có thể nhập khẩu theo file excel mẫu của phần mềm như sau:

1. Nhấn Nhập số liệu Excel tại phần Số liệu quyết toán thu.

2. Nhấn tại đây để tải file mẫu về máy tính.

3. Copy dữ liệu từ file excel của đơn vị sang file mẫu của phần mềm. Hoặc tự nhập tay dữ liệu vào file excel.

File sau khi nhập dữ liệu như sau:

4. Kéo thả tệp vào PM hoặc nhấn vào khung “Kéo thả tệp vào đây hoặc bấm vào đây” để chọn đường dẫn dữ liệu.

5. Chọn file nhập khẩu đã có đầy đủ số liệu.

6. File được tải lên thành công sẽ hiển thị như sau.

Còn nếu có lỗi thì tải về file nhập khẩu lỗi để xem chi tiết nguyên nhân lỗi. Sau đó sửa lại và nhập khẩu lại.

7. Nhấn Nhập dữ liệu.

8. Nhấn Đóng khi phần mềm thông báo nhập khẩu thành công.

Còn nếu không thành công thì đơn vị tải về file nhập khẩu lỗi để xem chi tiết lỗi.

Xem lại số liệu sau khi nhập khẩu vào phần mềm

1. Nhấn vào biểu tượng xem để xem lại số liệu quyết toán thu vừa nhập khẩu vào chương trình.

2. Có thể nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu lại số liệu quyết toán thu.

3. Nhấn để nhập khẩu đè lên dữ liệu nhập khẩu đã có trên phần mềm. Còn nếu không muốn nhập khẩu, nhấn Không.

Với các đơn vị khác, anh/chị nhập khẩu số quyết toán thu tương tự.

Cập nhật 13/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận