Vay nợ Ngân sách địa phương

Giúp Sở Tài chính (STC) quản lý, theo dõi số liệu nguồn vay nợ chính quyền địa phương do STC quản lý.

Các bước thực hiện:

1. Chọn menu Số liệu quyết toán\Vay nợ NSĐP.

2. Nhập số dự toán, quyết toán vay nợ NSĐP cho các nội dung.

3. Nhấn Lưu.

Cập nhật 26/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận