1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R18
  5. Đơn vị có thể thực hiện xét duyệt, TĐ trong trường hợp bấm Gửi trả nhầm cho đơn vị cấp dưới

Đơn vị có thể thực hiện xét duyệt, TĐ trong trường hợp bấm Gửi trả nhầm cho đơn vị cấp dưới

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên có thể xét duyệt, thẩm định lại trong trường hợp gửi trả nhầm cho đơn vị cấp dưới.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18, nếu cấp trên xét duyệt, thẩm định xong và nhấn Gửi trả cho đơn vị cấp dưới thì phải đợi cấp dưới nộp lại báo cáo rồi mới xét duyệt, thẩm định lại được.

– Kể từ phiên bản R18, đơn vị cấp trên có thể hoàn tác việc gửi trả cho cấp dưới và tiếp tục xét duyệt, thẩm định được báo cáo cấp dưới.

  • Chọn menu Xét duyệt/thẩm định.
  • Chọn tab Đã gửi trả.
  • Kích đúp chuột vào đơn vị cần hoàn tác việc gửi trả.

  • Nhấn Hoàn tác gửi trả.

  • Nhấn để chắc chắn muốn hoàn tác gửi trả báo cáo.

  • Phần mềm sẽ chuyển báo cáo đơn vị hoàn tác gửi trả sang tab Chưa xét duyệt, thẩm định để chuyên viên tiếp tục xét duyệt, thẩm định báo cáo cho đơn vị.

Xem thêm hướng dẫn Sở Tài chính xét duyệt, thẩm định tại đây.

Xem thêm hướng dẫn Phòng Tài chính xét duyệt, thẩm định tại đây.

Xem thêm hướng dẫn Đơn vị chủ quản xét duyệt, thẩm định tại đây.

Cập nhật 25/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận