1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R18
  5. Đơn vị cấp trên mong muốn có thể sửa một số chỉ tiêu báo cáo tài chính do ảnh hưởng của số liệu xét duyệt quyết toán để tổng hợp được luôn mà không gửi trả cho cấp dưới

Đơn vị cấp trên mong muốn có thể sửa một số chỉ tiêu báo cáo tài chính do ảnh hưởng của số liệu xét duyệt quyết toán để tổng hợp được luôn mà không gửi trả cho cấp dưới

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên xét duyệt được bộ báo cáo tài chính trực tiếp trên phần mềm mà không cần gửi trả cho đơn vị cấp dưới.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18, phần mềm chưa cho phép đơn vị cấp trên xét duyệt số liệu tài chính mà phải gửi trả để đơn vị cấp dưới lập lại báo cáo, sau đó tổng hợp toàn ngành. Đơn vị cấp trên phải chờ cấp dưới sửa lại báo cáo thì mới tổng hợp được, gây chậm trễ trong quá trình nộp báo cáo cho đơn vị cấp trên.

– Kể từ phiên bản R18, đơn vị cấp trên có thể xét duyệt bộ báo cáo tài chính để tổng hợp mà không cần gửi trả lại cho cấp dưới.

XEM PHIM GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

  • Tại màn hình Xét duyệt, thẩm định, nhấn Điều chỉnh BCTC.

  • Chọn báo cáo tài chính cần xem/điều chỉnh.
  • Nhập lại Số cấp trên nếu khác với Số cấp dưới => Phần mềm tự động tính Chênh lệch.
  • Nhấn Đã xong để lưu lại thông tin.

Cập nhật 07/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận