1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R18
 5. Khi in báo cáo B01/BCQT có thể in tên đơn vị ở phần lề dưới để khi báo cáo nhiều trang thì đóng quyển dễ xem được số liệu của đơn vị nào

Khi in báo cáo B01/BCQT có thể in tên đơn vị ở phần lề dưới để khi báo cáo nhiều trang thì đóng quyển dễ xem được số liệu của đơn vị nào

1. Mục đích

Giúp đơn vị in báo cáo trong trường hợp in nhiều đơn vị và nhiều Chương, Khoản thì ở giữa các trang có thể nhìn được số liệu là của đơn vị nào.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18, khi đơn vị chủ quản in nhiều đơn vị con và nhiều khoản 1 lúc trên 1 báo cáo thì đến các trang tiếp theo sẽ không nhìn được số liệu tại trang đó là của đơn vị nào vì tên đơn vị chỉ hiển thị duy nhất 1 lần ở đầu trang.

– Kể từ phiên bản R18, khi chọn in chi tiết nhiều đơn vị thì đến số liệu của đơn vị nào trên báo cáo đều hiển thị tên của đơn vị đó.

 • Chọn menu Báo cáo\Báo cáo quyết toán.
 • Kích đúp chuột vào các báo cáo B01/BCQT, F01-01/BCQT, F01-02/BCQT Phần I, F01-02/BCQT Phần II.
 • Trên tham số báo cáo:
  • Tích chọn Tất cả.
  • Tích chọn các đơn vị cần in báo cáo.
  • Nhấn Đồng ý.

 • Khi anh/chị kéo đến trang báo cáo nào đều hiển thị Tên đơn vị – Mã QHNS ngay phần chân trang để anh/chị biết đang xem báo cáo của đơn vị nào.

Cập nhật 25/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận