1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R18
 5. Trường hợp bấm nhầm và gửi xuống cho cấp dưới, chuyên viên tổng hợp mong muốn thu hồi biên bản xét duyệt, thẩm định để lập lại

Trường hợp bấm nhầm và gửi xuống cho cấp dưới, chuyên viên tổng hợp mong muốn thu hồi biên bản xét duyệt, thẩm định để lập lại

1. Mục đích

Giúp chuyên viên đơn vị cấp trên có thể hủy biên bản xét duyệt, thẩm định để lập lại.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18:

 • Đối với đơn vị Xã: Sau khi PTC lập thông báo xét duyệt cho xã có thể hủy thông báo và lập lại.
 • Đối với đơn vị HCSN: Nếu đơn vị cấp trên lập xong biên bản và nhấn Hoàn thành thì sẽ đồng thời gửi biên bản cho cấp dưới luôn. Phần mềm chưa đáp ứng đơn vị hủy biên bản, thông báo trong trường hợp đã hoàn thành gửi cấp dưới.

– Kể từ phiên bản R18, sau khi cấp trên lập biên bản, thông báo xét duyệt, thẩm định thì có thể hủy lập để lập lại.

Hủy lập thông báo

 • Chọn menu Thông báo\Đơn vị dự toán.
 • Chọn tab Đã lập thông báo.
 • Kích đúp chuột vào thông báo có trạng thái Đã lập.

 • Nhấn Thu hồi để hủy lập thông báo.
 • Nhấn để chắc chắn muốn hủy thông báo xét duyệt, thẩm định đã lập.

 • Nhấn Lập thông báo để lập lại thông báo xét duyệt, thẩm định.

Hủy lập biên bản

Lưu ý: Trường hợp đơn vị cấp trên đã hoàn thành lập biên bản, thông báo cho cấp dưới thì anh/chị cần hủy lập thông báo trước rồi mới hủy lập được biên bản.

 • Chọn menu Thông báo\Đơn vị dự toán.
 • Chọn tab Đã lập biên bản.
 • Kích đúp chuột vào biên bản có trạng thái Đã lập.

 • Nhấn Thu hồi để hủy lập biên bản.
 • Nhấn để chắc chắn muốn hủy biên bản xét duyệt, thẩm định đã lập.

 • Nhấn Lập biên bản để lập lại thông báo xét duyệt, thẩm định.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị cấp trên đã hoàn thành lập biên bản, thông báo cho cấp dưới mà chưa hủy lập thông báo thì khi nhấn Thu hồi biên bản => phần mềm sẽ hiển thị thông báo “Vui lòng hủy thông báo trước khi hủy biên bản”.

 • Anh/chị nhấn thì phần mềm sẽ chuyển sang màn hình Thu hồi thông báo.
 • Sau khi thu hồi thông báo thì anh chị mới có thể thu hồi biên bản được.

Cập nhật 28/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận