1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R18
 5. Phòng Tài chính muốn tổng hợp số liệu quyết toán toàn địa bàn có bao gồm số liệu chi đầu tư XDCB của các đơn vị ban quản lý dự án đầu tư XDCB (Mẫu 62 Nghị định 31)

Phòng Tài chính muốn tổng hợp số liệu quyết toán toàn địa bàn có bao gồm số liệu chi đầu tư XDCB của các đơn vị ban quản lý dự án đầu tư XDCB (Mẫu 62 Nghị định 31)

1. Mục đích

Giúp Phòng Tài chính tổng hợp số liệu quyết toán toàn địa bàn có bao gồm số liệu chi đầu tư XDCB của các đơn vị ban quản lý dự án đầu tư XDCB (Mẫu 62 Nghị định 31).

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R18, đơn vị cấp dưới sẽ nhập khẩu được Mẫu số 62 và nộp lên cho Phòng Tài chính để Phòng Tài chính tổng hợp số liệu.

XEM PHIM GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

Đơn vị cấp dưới nhập khẩu Mẫu số 62 trên Mimosaapp

 • Bước 1: Chọn mẫu báo cáo:
  • Tích chọn Mẫu số 62: Quyết toán vốn đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
  • Nhấn Tiếp tục.

 • Bước 2: Chọn dữ liệu báo cáo:
  • Nhấn tại đây để tải file Excel mẫu về máy tính.

  • Mở file Excel mẫu và khai báo đầy đủ thông tin báo cáo vào 2 sheet Chuẩn bị đầu tư, Thực hiện dự án.

  • File excel sau khi khai báo đầy đủ dữ liệu như sau:

Chuẩn bị đầu tư:

Thực hiện dự án:

  • Trên phần mềm, kéo thả tệp hoặc nhấn vào khung “bấm vào đây” để chọn file có đầy đủ dữ liệu.
  • Phần mềm hiển thị thông báo nhập khẩu thành công (màu xanh). Nhấn Tiếp tục để chuyển sang Bước 3. Kết quả nhập khẩu.
  • Còn nếu file lỗi sẽ hiển thị thông báo nhập khẩu không thành công (màu đỏ) để anh/chị tải về file kiểm tra nhập khẩu.

 • Bước 3: Kết quả nhập khẩu:

Nhấn Đóng để hoàn tất quá trình nhập khẩu.

Đơn vị cấp dưới nộp Mẫu số 62 cho cấp trên

 • Tích chọn Mẫu số 62.
 • Nhấn Nộp báo cáo.

 • Nhấn để chắc chắn nộp Mẫu số 62 cho cấp trên.

Đơn vị cấp trên in Mẫu số 62

 • Tại menu Xét duyệt, thẩm định; chọn tab Chưa xét duyệt, thẩm định.
 • Chọn đơn vị cần xét duyệt, thẩm định.

 • Kích đúp chuột vào Mẫu số 62 cần in báo cáo.

 • Khai báo tham số báo cáo.

 • Nhấn Đồng ý để in báo cáo.

Đơn vị cấp trên tổng hợp báo cáo

 • Chọn menu Tổng hợp.
 • Phần mềm tự động tổng hợp Mẫu số 62.
 • Kích đúp chuột vào báo cáo để in/xem báo cáo.

Cập nhật 07/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận