1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R18
  5. Chuyên viên tổng hợp muốn khi nộp báo cáo cho KBNN thì có thể xem trước khi nộp để kiểm tra số liệu cho chính xác

Chuyên viên tổng hợp muốn khi nộp báo cáo cho KBNN thì có thể xem trước khi nộp để kiểm tra số liệu cho chính xác

1. Mục đích

Khi xuất khẩu báo cáo gửi cho KBNN thì cho phép xem trước số liệu và xuất ra 1 file excel chứa toàn bộ BCTCTH.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18, phần mềm cho phép người dùng xem từng báo cáo tài chính, mỗi báo cáo 1 tab riêng hoặc xuất khẩu từng báo cáo ra file excel, mỗi báo cáo xuất khẩu 1 lần thành 1 file riêng.

– Kể từ phiên bản R18, anh/chị có thể xem trước báo cáo trước khi nộp lên cấp trên.

  • Chọn menu Nộp báo cáo.
  • Nhấn Xem trước báo cáo.

  • Phần mềm sẽ hiển thị mỗi báo cáo tài chính tổng hợp là 1 tab. Chọn các tab để xem báo cáo tương ứng.
  • Nhấn Xuất khẩu Excel để xuất khẩu báo cáo ra file Excel.

Cập nhật 25/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận