1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R19
 5. [Bộ TTTT] Đáp ứng mẫu báo cáo tổng hợp Tình hình sử dụng nguồn kinh phí trong năm đặc thù Bộ Thông tin truyền thông

[Bộ TTTT] Đáp ứng mẫu báo cáo tổng hợp Tình hình sử dụng nguồn kinh phí trong năm đặc thù Bộ Thông tin truyền thông

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên tổng hợp báo cáo Tình hình sử dụng nguồn kinh phí trong năm đặc thù của Bộ Thông tin truyền thông từ đơn vị cấp dưới sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET 2022.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R19: phần mềm đáp ứng cho các đơn vị cấp trên đặc thù Bộ Thông tin truyền thông có thể tổng hợp và in báo cáo Tình hình sử dụng nguồn kinh phí trong năm từ các đơn vị cấp dưới.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

Đơn vị cấp dưới:

– Bước 1: Đơn vị cấp dưới nộp báo cáo Tình hình sử dụng nguồn kinh phí trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2022
 • Mở phần mềm MISA Mimosa.NET 2022, chọn phân hệ Tổng hợp.
 • Chọn Nộp báo cáo lên cấp trên.

Xem hướng dẫn nộp báo cáo lên cấp trên tại đây.

– Bước 2: Đơn vị cấp dưới xem báo cáo Tình hình sử dụng nguồn kinh phí trên phần mềm Mimosaapp
 • Để xem báo cáo đã nộp, đơn vị cấp dưới đăng nhập vào MISA Mimosaapp: https://mimosaapp.misa.vn
 • Chọn Nộp báo cáo\Tab Danh sách báo cáo.
 • Tại phần Báo cáo đặc thù Bộ thông tin truyền thông, kích đúp chuột vào báo cáo Tình hình sử dụng các nguồn kinh phí.

 • Chọn Nguồn, Khoản.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Phần mềm in báo cáo như sau:

Đơn vị cấp trên

– Bước 1: Đơn vị cấp trên tổng hợp số liệu báo cáo Tình hình sử dụng các nguồn kinh phí trên phần mềm MISA Lekima
 •  Đăng nhập vào phần mềm MISA Lekima: https://lekimaapp.misa.vn/
 • Chọn menu Tổng hợp\Quyết toán đơn vị HCSN.
  • Trường hợp tất cả các đơn vị cấp dưới đã được xét duyệt/thẩm định: nhấn Tổng hợp báo cáo để phần mềm tổng hợp báo cáo cho tất cả các đơn vị.
  • Trường hợp có đơn vị cấp dưới chưa được xét duyệt/thẩm định: nhấn Xem trước báo cáo tổng hợp để xem tạm báo cáo tổng hợp của các đơn vị đã được xét duyệt/thẩm định.

 • Kích đúp chuột vào báo cáo Tình hình sử dụng các nguồn kinh phí.
 • Chọn Nguồn, Khoản.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Phần mềm in báo cáo như sau:

– Bước 2: Đơn vị cấp trên nộp báo cáo Tình hình sử dụng các nguồn kinh phí trên phần mềm MISA Lekima

Xem hướng dẫn ĐVCQ nộp báo cáo tại đây.

Cập nhật 26/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận