1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R19
  5. Mẫu biểu 2c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II (chi tiết CTMT, DA)

Mẫu biểu 2c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II (chi tiết CTMT, DA)

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên in báo cáo Mẫu biểu 2c – phần II (chi tiết CTMT, DA) đi kèm Phụ lục 02 (Thông báo xét duyệt, quyết toán ngân sách) để ra thông báo xét duyệt/thẩm định đối với đơn vị cấp dưới đặc thù Thi hành án trên phần mềm MISA Lekima: https://lekimaapp.misa.vn/

2. Hướng dẫn thực hiện

Để in Mẫu biểu 2c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II (chi tiết CTMT, DA) (Thi hành án), anh/chị đăng nhập vào phần mềm MISA Lekima: https://lekimaapp.misa.vn/ và làm tương tự theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 19/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận