1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R19
 5. Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại

Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên in báo cáo số liệu tổng hợp về quyết toán chi NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại đặc thù Thi hành án trên phần mềm MISA Lekima: https://lekimaapp.misa.vn/

2. Hướng dẫn thực hiện

Để in Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại (Thi hành án), anh/chị làm như sau:

  • Xét duyệt/thẩm định\Báo cáo đặc thù Thi hành án.
  • Tổng hợp\Báo cáo đặc thù Thi hành án.
  • Nộp báo cáo\Báo cáo đặc thù Thi hành án.
  • Báo cáo\Báo cáo đặc thù Thi hành án.
 • Kích đúp chuột vào báo cáo Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại (Thi hành án).

Ví dụ: Chọn menu Báo cáo.

 • Chọn Nguồn, Chương, Khoản.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Phần mềm in báo cáo như sau:

Cập nhật 27/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận