1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R19
  5. Phụ biểu F01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí, chương trình dự án – Phần II

Phụ biểu F01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí, chương trình dự án – Phần II

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên in báo cáo các nguồn kinh phí đã sử dụng và các chương trình dự án đặc thù Thi hành án trên phần mềm MISA Lekima: https://lekimaapp.misa.vn/

2. Hướng dẫn thực hiện

Để in Phụ biểu F01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí, chương trình dự án – Phần II (Thi hành án), anh/chị đăng nhập vào phần mềm MISA Lekima: https://lekimaapp.misa.vn/ và làm tương tự theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 19/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận