1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R19
  5. Mẫu biểu 2c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II

Mẫu biểu 2c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên in báo cáo Mẫu biểu 2c đi kèm Phụ lục 02 (Thông báo xét duyệt, quyết toán ngân sách) để ra thông báo xét duyệt/thẩm định đối với đơn vị cấp dưới đặc thù Thi hành án trên phần mềm MISA Lekima: https://lekimaapp.misa.vn/

2. Hướng dẫn thực hiện

Để in Mẫu biểu 2c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II (Thi hành án), anh/chị đăng nhập vào phần mềm MISA Lekima: https://lekimaapp.misa.vn/ và làm tương tự theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 19/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận