1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R19
  5. Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II (chi tiết CTMT, DA)

Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II (chi tiết CTMT, DA)

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên in báo cáo phần II (chi tiết CTMT, DA) về số liệu tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí và các nguồn khác trong năm đặc thù Thi hành án trên phần mềm MISA Lekima: https://lekimaapp.misa.vn/

2. Hướng dẫn thực hiện

Để in Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II (chi tiết CTMT, DA) (Thi hành án), anh/chị đăng nhập vào phần mềm MISA Lekima: https://lekimaapp.misa.vn/ và làm tương tự theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 19/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận