1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R19
 5. Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II

Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên in báo cáo số liệu tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí và các nguồn khác trong năm đặc thù Thi hành án trên phần mềm MISA Lekima: https://lekimaapp.misa.vn/

2. Hướng dẫn thực hiện

Để in Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II (Thi hành án), anh/chị làm như sau:

 • Đăng nhập vào phần mềm MISA Lekima: https://lekimaapp.misa.vn.
 • Chọn menu Báo cáo.
 • Kích đúp chuột vào Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II (Thi hành án).

 • Chọn Nguồn, Chương, Khoản.
 • Tích chọn đơn vị cần xem/in.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Để in báo cáo, chọn biểu tượng In.

Cập nhật 19/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận