1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R11
  5. PTC nhận số liệu Dự toán theo NDKT từ xã để xét duyệt, thẩm định

PTC nhận số liệu Dự toán theo NDKT từ xã để xét duyệt, thẩm định

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp xã nộp dự toán thu, chi theo NKDT cho PTC để PTC xét duyệt thẩm định.

2. Chi tiết thay đổi

Xem hướng dẫn cấp xã nộp báo cáo cho cấp trên từ MISA Bamboo.NET 2020 tại đây

Xem hướng dẫn PTC xét duyệt thẩm định dự toán cho xã tại đây

Cập nhật 09/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận