1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R11
  5. Cải tiến nghiệp vụ tổng hợp số liệu của các CTMT, DA nằm trong danh mục CTMT, DA trong thông tư quy định để đảm bảo tính đúng đắn của số liệu tổng hợp

Cải tiến nghiệp vụ tổng hợp số liệu của các CTMT, DA nằm trong danh mục CTMT, DA trong thông tư quy định để đảm bảo tính đúng đắn của số liệu tổng hợp

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên tổng hợp số liệu báo cáo F01-02/BCQT chỉ tổng hợp của các CTMT, DA nằm trong danh mục CTMT, DA trong thông tư quy định để đảm bảo tính đúng đắn của số liệu.

Theo quy định tại TT107, số liệu báo cáo F01-02/BCQT chỉ bao gồm số liệu của các CTMT, DA quốc gia, tức là các CTMT, DA nằm trong danh mục CTMT tại TT 324.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R11, các đơn vị cấp dưới có thêm các CTMT, DA không nằm trong danh mục và nộp báo cáo lên cho cấp trên thì phần mềm MISA Lekima đang tổng hợp số liệu của tất cả các CTMT, DA phát sinh tại đơn vị cấp dưới.

– Kể từ phiên bản R11, mẫu F01-02/BCQT chỉ tổng hợp các CTMT, DA có trong danh mục mặc định mang đi theo TT324, không lấy các CTMT, DA mà các đơn vị tự mở thêm ngoài danh mục.

Xem phim hướng dẫn tại đây (xem từ 2p đến 3p20s):

Các bước thực hiện:

  • Tại menu Xét duyệt, thẩm định, chuyên viên cấp trên nhấn Kiểm tra báo cáo.

  • Phần mềm sẽ chỉ ra các CTMT, DA không có trong danh mục của cấp trên.

  • Sau khi xét duyệt, thẩm định xong thì chuyên viên cấp trên xem được danh mục CTMT, DA không có trong danh mục của cấp trên tại phần Chênh lệch số liệu khác sau xét duyệt.

  • Phần mềm sẽ chỉ ra các CTMT, DA không có trong danh mục của cấp trên.

  • Sau khi tổng hợp xong, nộp báo cáo cho cấp trên, chuyên viên cấp trên xem được chi tiết các CTMT, DA không đúng với TT 324.

Lưu ý: Tại bước Nộp báo cáo, nếu chỉ có lỗi Các CTMT, DA không đúng với TT324 thì phần mềm vẫn cho phép đơn vị nộp báo cáo lên cấp trên.

Cập nhật 16/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận