1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R11
  5. Đơn vị cấp trên sau khi tổng hợp báo cáo tài chính có thể sửa lại số liệu ở một số chỉ tiêu

Đơn vị cấp trên sau khi tổng hợp báo cáo tài chính có thể sửa lại số liệu ở một số chỉ tiêu

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên sau khi tổng hợp BCTC có thể sửa lại số liệu ở một số chỉ tiêu.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R11, phần mềm cho phép đơn vị cấp trên cập nhật lại số đầu năm nhưng 1 số chỉ tiêu phát sinh trong năm không hợp lý.

– Kể từ phiên bản R11, sau khi tổng hợp báo cáo xong, đơn vị cấp trên có thể sửa lại số liệu của B03/BCTC-TH và B04/BCTC-TH.

Xem phim hướng dẫn sửa báo cáo tài chính tổng hợp:

Các bước thực hiện:

  • Vào menu Nộp báo cáo\Nộp lên cấp trên, nhấn Lập báo cáo.

  • Nhấn vào biểu tượng Sửa tại báo cáo B03/BCTC-TH B04/BCTC-TH để sửa lại số liệu:

B03/BCTC-TH: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (Theo phương pháp gián tiếp)

B04/BCTC-TH: Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp

Cập nhật 15/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận