1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R11
  5. Cải tiến tính năng tự động sinh số liệu xét duyệt/thẩm định để đơn vị cấp trên xét duyệt nhanh hơn

Cải tiến tính năng tự động sinh số liệu xét duyệt/thẩm định để đơn vị cấp trên xét duyệt nhanh hơn

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên xét duyệt/thẩm định nhanh hơn và hạn chế xảy ra nhầm lẫn, sai sót số liệu.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R11, phần mềm đang tự động sinh số xét duyệt thẩm định bằng số báo cáo khi nộp báo cáo lần đầu.

Sau khi đơn vị cấp trên gửi trả, nếu đơn vị cấp dưới nộp lại báo cáo, trong đó có 1 số chỉ tiêu lần 1 đã nộp nhưng lần 2 không nộp lên thì phần mềm vẫn giữ lại kết quả lần 1 và tự động sinh số xét duyệt cho lần nộp thứ 2.

– Kể từ phiên bản R11, khi cấp dưới gửi báo cáo lên thì không tự động sinh số xét duyệt bằng số báo cáo mà cấp trên sẽ lựa chọn chức năng cập nhật thì mới cập nhật số xét duyệt bằng số báo cáo.

  • Tại menu Xét duyệt, thẩm định, tích chọn đơn vị cần tự động cập nhật số xét duyệt, nhấn Cập nhật số Xét duyệt, TĐ.

  • Phần mềm sẽ hiển thị thông báo, nhấn để tự động cập nhật số xét duyệt, thẩm định = số báo cáo.

  • Hoặc tại màn hình Xét duyệt, thẩm định cho đơn vị, cấp trên nhấn Cập nhật số Xét duyệt, TĐ => chương trình cũng hiển thị thông báo như trên.

  • Sau khi nhấn thì phần mềm tự động cập nhật Số xét duyệt = Số báo cáo và đánh dấu đã hoàn thành xét duyệt, thẩm định.

  • Anh/chị có thể kích đúp chuột vào các nội dung xét duyệt để kiểm tra và sửa lại số xét duyệt, thẩm định (nếu muốn).

Cập nhật 09/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận