1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R11
 5. Khi in báo cáo quyết toán, có thể chọn in nhiều nguồn cùng lúc để dễ đối chiếu số liệu

Khi in báo cáo quyết toán, có thể chọn in nhiều nguồn cùng lúc để dễ đối chiếu số liệu

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên in báo cáo quyết toán nhiều nguồn cùng lúc để dễ đối chiếu số liệu.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R11, khi in BCQT thì phần mềm chỉ cho phép chọn 1 hoặc Tổng hợp. Do đó đơn vị muốn đối chiếu nhiều nguồn thì phải mở mỗi tab là 1 nguồn.

– Kể từ phiên bản R11, đơn vị có thể in được nhiều nguồn trên các BCQT sau:

B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khẩu trừ, để lại

Phụ biểu F01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án – Phần I

Phụ biểu F01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án – Phần II

 • Đơn vị cấp trên có thể in báo cáo tại các màn hình sau:
  • Xét duyệt, thẩm định
  • Tổng hợp báo cáo
  • Nộp báo cáo
  • Báo cáo
 • Trên tham số báo cáo, chọn Nguồn là Tất cả thì sẽ in tất cả các nguồn trên báo cáo.

Nhấn Đồng ý để in báo cáo:

 • Ngoài ra, trên màn hình in báo cáo, nhấn Làm mới. Chọn 1 hoặc nhiều nguồn để in.

Cập nhật 09/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận