1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R11
 5. Xét duyệt số dự toán đầu năm, bổ sung trong năm

Xét duyệt số dự toán đầu năm, bổ sung trong năm

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp dưới nộp được dự toán giao trong năm để đơn vị chủ quản xét duyệt, thẩm định.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R11, đơn vị cấp trên chưa xét duyệt chi tiết số Dự toán giao trong năm, Dự toán giao bổ sung trong năm.

– Kể từ phiên bản R11, đơn vị cấp trên xét duyệt được số Dự toán giao trong năm, Dự toán bổ sung trong năm như sau:

Đơn vị cấp dưới nhập khẩu báo cáo “Thuyết minh dự toán giao trong năm” trên MISA Mimosa online

 • Chọn menu Nộp báo cáo. Nhấn Nhập khẩu.
 • Chọn báo cáo là Thuyết minh dự toán giao trong năm.

 • Nhấn Tiếp tục.
 • Chọn Chương.
 • Nhấn tại đây để tải file mẫu về máy.

 • Nhập dữ liệu dự toán giao trong năm cho từng nguồn (tương ứng với từng sheet).

 • Trên phần mềm, tải file vừa khai báo số liệu vào phần mềm.

 • Nhấn Tiếp tục.
 • Nhấn Đóng để hoàn tất quá trình nhập khẩu.
 • Nhấn Nộp báo cáo để nộp lên cho cấp trên.

Đơn vị cấp trên xét duyệt số giao trong năm trên MISA Lekima

 • Chọn menu Xét duyệt, thẩm định.
 • Chọn đơn vị xét duyệt, thẩm định.
 • Thực hiện xét duyệt, thẩm định cho từng nội dung.

 • Trong đó, cấp trên có thể xét duyệt được số Dự toán giao đầu năm, Dự toán bổ sung điều chỉnh trong năm bằng cách:
  • Nhấn Cập nhật số XD/TĐ để PM tự động lấy số xét duyệt = số báo cáo cấp dưới gửi lên.
  • Nhập lại Số xét duyệt/thẩm định của Dự toán giao đầu năm, Dự toán bổ sung điều chỉnh nếu khác với số báo cáo.

  • Nhấn Đã xong hoặc Lưu nháp để lưu tạm kết quả.
Cập nhật 13/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận