1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Xã/Phường
  4. Nộp báo cáo cho cấp trên (MISA Bamboo.NET 2020)

Nộp báo cáo cho cấp trên (MISA Bamboo.NET 2020)

Giúp các đơn vị xã/phường nộp báo cáo cho Phòng tài chính trên phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 (phần mềm kế toán xã).

Các bước thực hiện như sau:

1. Mở phần mềm MISA Bamboo.NET 2020, chọn phân hệ Tổng hợp.

2. Chọn Nộp trực tuyến lên cấp trên.

3. Nhập Tên đăng nhập (tài khoản cấp trên cấp và là tài khoản đăng nhập vào https://bambooapp.misa.vn) và Mật khẩu. Nhấn Đồng ý.

4. Chọn Kỳ báo cáo.

5. Tích chọn các báo cáo cần nộp cấp trên.

6. Nhấn Tiếp tục.

7. Chọn Mã nguồn để danh mục nguồn của đơn vị khớp với danh mục nguồn của đơn vị cấp trên.

8. Nhấn Tiếp tục.

9. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra các chỉ tiêu của Báo cáo có phù hợp hay không.

10. Kéo và thả báo cáo cần nộp kèm hoặc nhấn để chọn đường dẫn tới tệp báo cáo.

11. Nhấn Nộp báo cáo để nộp bộ báo cáo cho cấp trên.

12. Để xem kết quả xét duyệt/thẩm định báo cáo của cấp trên, anh/chị truy cập vào đường dẫn bambooapp.misa.vn để xem.

13. Nhấn Kết thúc để hoàn tất quá trình nộp báo cáo.

Cập nhật 15/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận