1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Xã/Phường
 4. Xã nhận thông báo từ Phòng Tài chính

Xã nhận thông báo từ Phòng Tài chính

1. Mục đích

Giúp kế toán xã nhận kết quả xét duyệt thẩm định từ Phòng Tài chính.

2. Hướng dẫn thực hiện

Để xem thông báo từ cấp trên, chọn menu Nộp báo cáo\Thông báo từ cấp trên.

– Đơn vị cấp trên yêu cầu nộp báo cáo

 • Chọn Yêu cầu nộp.
 • Tại phần Yêu cầu nộp báo cáo, anh/chị sẽ nhận được thông báo về Thời hạn nộp báo cáo Nội dung yêu cầu từ Phòng Tài chính. 

– Đơn vị cấp trên đã nhận được báo cáo

Sau khi nộp báo cáo, tại tab Nộp báo cáo hiển thị trạng thái Đã nộp báo cáo.

=> Đơn vị cấp trên đã nhận được báo cáo của đơn vị.

– Đơn vị cấp trên xác nhận hoàn thành xét duyệt thẩm định báo cáo

 • Chọn Kết quả xét duyệt thẩm định: Đơn vị cấp trên đã xét duyệt/thẩm định báo cáo…
 • Xem kết quả xét duyệt Số liệu dự toánSố liệu quyết toán.
  • Biểu tượng dấu tích màu xanh thể hiện Phòng Tài chính đã hoàn thành kiểm tra và không có chỉ tiêu nào lỗi.
  • Biểu tượng mũi tên màu vàng thể hiện Phòng Tài chính đã kiểm tra và có chỉ tiêu chưa hợp lệ.

 • Tại phần Kết quả xét duyệt thẩm định, chọn vào nội dung cần xem chi tiết.

Ví dụ: xem Số liệu dự toán.

 • Chọn xem Dự toán thu, Dự toán chi hoặc Cân đối thu – chi.
  • Cột Số báo cáo: thể hiện số báo cáo của đơn vị xã nộp lên cho Phòng Tài chính.
  • Cột Số xét duyệt/TĐ: thể hiện số xét duyệt/TĐ của Phòng Tài chính.
  • Cột Chênh lệch: thể hiện số chênh lệch giữa Số xét duyệt/TĐ  Số báo cáo.

– Đơn vị cấp trên yêu cầu sửa và nộp lại báo cáo

 • Chọn Kết quả xét duyệt thẩm định: Đơn vị cấp trên đã gửi trả báo cáo…
 • Tại phần Yêu cầu nộp báo cáo, anh/chị sẽ nhận được thông báo về Thời hạn nộp báo cáo  Nội dung yêu cầu từ đơn vị cấp trên. 
 • Kích đúp chuột vào kết quả xét duyệt Số liệu dự toán và Số liệu quyết toán để xem.
  • Biểu tượng dấu tích màu xanh thể hiện đơn vị cấp trên đã hoàn thành kiểm tra và không có chỉ tiêu nào lỗi.
  • Biểu tượng mũi tên màu vàng thể hiện đơn vị cấp trên đã kiểm tra và có chỉ tiêu chưa hợp lệ.

– Đơn vị cấp trên ra biên bản thông báo sau khi xác nhận hoàn thành xét duyệt thẩm định

Anh/chị sẽ nhận được kết quả về việc ra thông báo xét duyệt thẩm định số liệu quyết toán năm.

 • Chọn Biên bản, thông báo xét duyệt.
 • Sau khi Phòng Tài chính lập và gửi thông báo xét duyệt thẩm định là Phụ lục 03: Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách cho đơn vị, anh/chị chọn Phụ lục 03 để xem chi tiết.

 • Phần mềm hiển thị Phụ lục 03 như sau:

Cập nhật 01/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận