1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R15
  5. Khi nhận báo cáo từ cấp dưới, cấp trên có thể nắm được là báo cáo của cấp dưới được gửi lên từ phần mềm MISA hay không, nếu sử dụng phần mềm Mimosa thì từ phiên bản nào

Khi nhận báo cáo từ cấp dưới, cấp trên có thể nắm được là báo cáo của cấp dưới được gửi lên từ phần mềm MISA hay không, nếu sử dụng phần mềm Mimosa thì từ phiên bản nào

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên xem được lịch sử nhận báo cáo cấp dưới là nhận qua phần mềm MISA Mimosa.NET phiên bản bao nhiêu hay nhận qua MISA Mimosa (online).

2. Chi tiết thay đổi

XEM PHIM GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG:

[MISA Lekima] Cấp trên xem lịch sử nhận báo cáo from MISA JSC on Vimeo.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

  • Chọn menu Thiết lập\Lịch sử nhận báo cáo.

  • Phần mềm sẽ hiển thị Lịch sử nhận báo cáo cấp dưới là nhận qua phần mềm MISA Mimosa.NET phiên bản bao nhiêu hay nhận qua MISA Mimosa (online).

Cập nhật 14/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận